top of page

beth ddywedi di?

Does gan neb hawl ar ddoethineb. Dyma rai sylwadau i ysgogi'r meddwl, ac ennyn ymateb.

 

Mae croeso i chi (aelodau, mynychwyr rheolaidd ac achlysurol, ymholwyr, neu'r sawl sy'n chwilfrydig) gyfrannu drwy ddanfon darn atom - mae tua 250 o eiriau yn hen ddigon - ar ebost (neu lythyr):

 

post@crynwyrpwllheli.org

bottom of page