top of page

am wybod mwy?

Pen Mownt (Capel y Drindod) map

Canolfan Bro Tegid, Y Bala map

 

www.northwalesquakers.org

www.crynwyrcymru.org.uk

www.quaker.org.uk

www.quaker.org.uk/about-quakers

 

cofiwch hefyd am Cristnogaeth 21 ar Facebook

a'u cylchgrawn newydd Agora safle we

Y Ffordd Dawel:

Cyflwyniad fideo a wnaethpwyd i gydfynd a chyhoeddi'r llyfr 'Tua'r Tarddiad' yn 2012.

cyswllt:

Huw 07733 121395 

Rhian 07753 409237

crynwyrpwllheli@gmail.com

bottom of page