top of page
CC_cefndir tenau _b.jpg

Enw arall am Gymdeithas Grefyddol y Cyfeillion yw'r Crynwyr. Mae cyfarfod ym Mhwllheli ers y 1980au, ond bu Crynwyr yn y cylch ers yr 17G.

Byddwn yn cyd-gyfarfod mewn distawrwydd, ac mae croeso i bawb - i ddod unwaith i roi cynnig arni, neu'n amlach a bod yn ran o'r cyfarfod clos hwn.

Mae croeso i bawb (er mai yn Gymraeg y byddwn yn trafod busnes). Mae cyfarfodydd eraill gerllaw (Porthmadog, Dolgellau, Bangor).

I gysylltu â ni, danfonwch ebost at

crynwyrpwllheli@gmail.com

Huw a Rhian

crynwyr

pwllheli

 

Capel Penmownt LL53 5HU

map>

11:30 Sul cyntaf y mis

19:30 pedwerydd nos Iau y mis

hefyd yn Y Bala

Canolfan Bro Tegid LL23 7AG

map>

14:00 trydydd Sul y mis

ar hyn o bryd, nid ydym yn cyfarfod wyneb yn wyneb, wrth gwrs, ond mae croeso i chi ymuno yn yr ysbryd ar yr amseroedd yma, gan y byddwn yn neilltuo yn ein mannau ein hunain yn ôl y dull distaw Crynwrol

bottom of page