top of page

Sefydlwyd cyfarfod Crynwyr ym Mhwllheli yn y 1980au, ond bu Crynwyr yn y cylch ers yr 17G. 

Byddwn yn cyd-gyfarfod mewn distawrwydd addolgar, ac mae croeso i bawb i ymuno â ni - i ddod unwaith i roi cynnig arni, neu'n amlach a bod yn rhan o'r cyfarfod clos hwn.

Mae croeso i bawb (er mai yn Gymraeg y byddwn yn trafod busnes).

I gysylltu â ni, a gwybod mwy, danfonwch ebost at

crynwyrpwllheli@gmail.com

Huw a Rhian

crynwyr

pwllheli

ar hyn o bryd, cynhelir y Cyfarfod mewn cartrefi yn ardal Pwllheli felly danfonwch neges ebost os oes gennych ddiddordeb ymuno â ni. Disgwyliwn fynd yn ôl i batrwm mwy sefydlog maes o law.

CC_cefndir tenau _b.jpg

cofiwch am ein cyfarfod rheolaidd arlein, nos Iau cyntaf a thrydydd y mis am 19:30

bottom of page