top of page

mmm ... ?

Tua'r Tarddiad

casgliad o sylwadau, myfyrdodau a hanesion gan ac am Grynwyr Cymru. Cyhoeddwyd yn 2014, ac ar gael o siopau llyfrau, neu copi i'w fenthyg gan gyfarfodydd lleol.

Ein ffydd i'r dyfodol

Taflen gan Gyfarfod Crywnyr prydain am sut mae'r Gymdeithas yn edrych ymlaen i'r dyfodol. yma

Cynghorion a Holiadau

Cyfres o holiadau o gyfnod cynnar cythryblus yn hanes y Gymdeithas, a dros y blynyddoedd fe ddatblygodd yn ffynhonell o ddoethineb ac ysbrydolrwydd, ar ffurff ymholiad yn hytrach na datganiad. Mae'n ddisgyblaeth ddefnyddiol iawn o hyd.

cewch hyd iddo yma

(mae'r Gymraeg 1.03 yn dilyn y Saesneg 1.02)

Beth yw'r Crynwyr?

Cymdeithas a sefydlwyd yng nghyfnod Rhyfel Cartref Lloegr, a'r berw cymdeithasol a chrefyddol y pryd hwnnw yn esgor ar nifer o grwpiau eitha chwyldroadol oedd yn awyddus i weld eu bywydau yn dystiolaeth i'w ffydd.

 

Beth mae'r Crynwyr yn ei gredu, felly? 

Dyw'r Crynwyr ddim yn diffinio eu hunain yn ôl eu cred - mae na lygedyn bach o oleuni dwyfol ynddo ni i gyd, ac mae'n dod i'r golwg mewn amryfal ffyrdd - pwy sydd i ddweud fod un dehongliad yn 'gywir' a'r llall ddim? 

 

Beth di'r pwynt felly?

Ceisio byw ein bywyd yn driw i'r datguddiad hwnnw. Mae'r Crynwyr wedi bod yn flaenllaw dros y blynyddoedd mewn mudiadau cymdeithasol, dileu caethwasiaeth, heddychiaeth a chynnal tystiolaeth dros frawdgarwch.

 

Oes na groeso i bawb?

Oes, wrth gwrs, o ba bynnag enwad, eglwys, grefydd ac o ddim crefydd. Mae nifer o Grynwyr hefyd yn aelodaeth o gyrff crefyddol eraill, ac yn dathlu yr hyn sydd gennym yn gyffredin.

Quaker Faith & Practice: casgliad helaethach o gynghorion, sylwadau ac arfer da ymhlith aelodau'r Gymdeithas dros y cenedlaethau. Fersiwn arlein yma.

bottom of page