ydi crynwyr yn gristnogion?

dyma farn un dyn...

Mae Cynghorion a Holiadau (rhif 4) yn dweud:

Gwreiddiwyd Cymdeithas Grefyddol y Cyfeillion mewn Cristnogaeth a chafodd ysbrydoliaeth yn wastad o fywyd a dysgeidiaeth Iesu. Pa fodd y dehonglwch eich ffydd yng ngoleuni’r dreftadaeth hon? Pa fodd y llefara Iesu wrthych heddiw? A ydych yn dilyn esiampl Iesu o gariad ar waith? A ydych yn dysgu o’i fywyd realiti a chost ufudd-dod i Dduw? Pa fodd y mae ei berthynas â Duw yn eich herio a’ch ysbrydoli?

Ond mae rhif 7 yn dweud:

Ymglywch ag ysbryd Duw ar waith yng ngweithgareddau cyffredin a phrofiad eich byw beunyddiol. Pery addysg ysbrydol gydol bywyd, yn aml mewn ffyrdd annisgwyl. Ceir ysbrydoliaeth o’n hamgylch ym mhobman, ym myd natur, yn y gwyddorau a’r celfyddydau, yn ein gwaith a’n cyfeillgarwch, yn ein gofidiau fel yn ein llawenydd. A ydych yn agored i oleuni newydd, o ba ffynhonnell bynnag y dêl? A ydych yn ddetholgar wrth ystyried syniadau newydd?

Mae Crynwriaeth wedi tarddu o'r traddodiad Cristnogol, ac mae ieithwedd a thrafodaeth y Gymdeithas wedi adlewyrchu hynny dros y blynyddoedd. Erbyn heddiw mae'r drafodaeth honno yn rhoi llai o bwys ar ddiwinyddiaeth a mwy ar weithredu ac ymchwil ysbrydol.

Yn ddiweddar, mewn gwlad lle mae crefydd ar drai, mae cynnydd wedi bod yn y rhai sy'n dod i Grynwriaeth a oedd yn agnostig, yn anffyddwyr neu o grefyddau eraill. Mae'r drafodaeth, weithiau, yn cael ei mynegi mewn geiriau newydd, ond yr un yw'r hanfodion.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now