manylion cyswllt:

Rhian Parry 07753 409237‬

Huw Meredydd Owen 07733 121395

cyfle i sgwrsio a thrafod, o bryd i'w gilydd, materion o bwys gydag apel eang, wedi eu hanelu at bawb, o bob cred ac o ddim

Os ydi hyn o ddiddordeb, mae'r manylion cyswllt isod.

Buom yn cyfarfod ym Mhlas Glyn y Weddw yn Llanbedrog, ac mi gafwyd croeso cynnes gan yr Oriel. Ein bwriad nawr, fodd bynnag, yw i beidio a denu bobl atom ni ond yn hytrach i ddod allan atoch chi, drwy dderbyn gwahoddiadau i ddod i gyfarfod grwpiau sydd eisioes yn ymgynull yn rheolaidd, gan fedru taflu'r rhwyd yn ehangach - Llŷn, Eifionydd, Arfon, Penllyn a thu hwnt.

 

Dim grwp? Dim problem. Mi fydden ni'n hapus i iawn i ddod i gyfarfod a chynulliad o unigolion oedd a diddordeb.

Mae tri phatrwm:

1. sgwrs anffurfiol

ffordd o godi a gwyntyllu pynciau o bwys sydd o ddidordeb cyffredinol yn maes cyfiawnder cymdeithasol a'r ysbrydol; ffordd o rannu gwybodaeth a phrofiad, ac hefyd i geisio canfod ffyrdd ymarferol o ymdrin â gwahanol faterion heriol

2. cyflwyniadau byr

4 neu 5 pwnc - efallai a rhyw fath o gysylltiad, efallai ddim -  cyflwyniadau personol ac wedyn 10-15 munud o drafod a rhannu profiad ar bob pwnc
 

3. sgwrs fwy ffurfiol

cyflwyniad ar un pwnc penodol - pwnc y byddai'r grwp yn hoffi ei ddewis, neu efallai agweddau ar Grynwriaeth, ayb. a holi ac ateb i ddilyn efallai

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now