zoom crwn.png

Cliciwch yma i wybod mwy am Zoom.

 

Os nad ydach chi'n gyfarfywdd â defnyddio Zoom - mae croeso i chi gysylltu â ni ymlaen llaw, ac hefyd sylwch ein bod ni'n bresennol am hanner awr cyn y cyfarfod i helpu ac am sgwrs.

 

Gan fod ein dolen yn newid o bryd i'w gilydd, fe fyddwn yn danfon y ddolen berthnasol i bawb diwrnod neu ddau cyn y cyfarfod, a dyna am mae'n bwysig fod ar y rhestr ebost.

Mae Crynwyr Cymraeg yn gyfarfod arlein i gysylltu siaradwyr Cymraeg (a dysgwyr) sydd yn awyddus i fedru rhannu eu profiad, i drafod ac i ddysgu mwy am fod yn Grynwyr. Mae hwn yn gyfle i bobl sydd yn ei chael yn anodd i fynychu cyfarfod, neu sydd eisiau cyfle i Grynwra yn Gymraeg.

 

Bob nos Iau cyntaf a’r trydydd o’r mis.

Drws yn agor am 7.00

cyn ymdawelu am 7.30

cyfarfod byr anffurfiol

addoliad distaw am ryw 20 munud ar sail thema (dyfyniad, delwedd, ayb.)

sgwrs wedyn i ymateb a rhannu profiad

i wybod mwy, ac i dderbyn dolen Zoom y cyfarfod:

crynwyrcymraeg@gmail.com

poster v2.jpg

Mae hwn yn boster PDF maint A4 - mae croeso i chi ei lawrlwytho a'i basio ymlaen i eraill, neu ei roi ar y wal yn eich Cyfarfod, ayb.

FWCC_emes.jpg

Mae rhestr yma o gyfarfodydd eraill ar draws Ewrop sydd yn dod ynghyd arlein.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now