top of page

darlith y crynwyr yn eisteddfod genedlaethol 2017

Yr Eiliad, Yr Awr a'r Twll yn y Tô

 

Golwg ar bwyslais y Crynwyr o chwilio am y profiad, drwy edrych ar brosesau creadigol yr artist.

Mewn oes lle mae pawb yn mynnu eu bod yn Anffyddwyr, ac mae awgrym cryf mai celfyddyd yw’r ‘grefydd newydd’, lle mae hyn yn sefyll o berthynas i’r ymchwil barhaus am wirioneddau ysbrydol, ac a ydyw ymchwil yr artist am y ‘gwir gynefin’ yn ei efelychu.

 

Mae’r artist James Turrell yn Grynwr ac yn artist ac mae ei weithiau yn creu profiadau cryf. Bu’n cydweithio gyda Chyfarfod Crynwyr Houston, Tecsas, ar Dy Cwrdd newydd, oedd yn cynnwys elfen sydd yn eitha adnabyddus yn ei waith - twll yn y tô i amgyffred yr wybren.

 

Beth yw’r cydbwysedd rhwng y profiad a’r gwerthoedd arhosol yn ein ffydd; y berthynas rhwng yr Eiliad a’r Awr, efallai.

James Turrell a Roden Crater, Arizona yn y cefndir - ei brosiect oes

Copi PDF o'r ddarlith.

Cliciwch arno i'w agor.

English PDF version of lecture. Click on the page and a PDF version will open. You can then downlaod it.

bottom of page