Cyfarfod y Crynwyr yng Nghymru

Gweinyddydd

Mae Cyfarfod y Cyfeillion yng Nghymru yn chwilio am weinyddydd newydd. Rydym yn chwilio am rywun, am flwyddyn i gychwyn, tra’n bod ni yn ailystyried ein gofynion mewn cyfnod o newid arwyddocaol i’r Gymdeithas. Ceir y swydd-ddisgrifiad isod.

I ymgeisio, danfonwch lythyr* yn esbonio sut mae eich sgiliau a’ch profiad yn ateb y gofynion a nodir yn y swydd-ddisgrifiad, gan gynnwys c.v. ac enw a chyfeiriad dau ganolwr, at Deborah Rowlands, Clerc yr Ymddiriedolwyr, deborahjrowlands@gmail.com.

Dylid anfon ceisiadau erbyn Medi 30ain, 2020. Disgwylir cyfweld ar Hydref 9fed. Mae croeso i chi gysylltu â Deborah os am wybod mwy.

 

* cewch atodi eich llythyr at neges ebost

 

llythyr gwahoddiad (PDF)

 

swydd ddisgrifiad (PDF)
 

mae'r dudalen hon yn eistedd ar safle we Crynwyr Pwllheli oherwydd anhawsterau technegol gyda safle we Crynwyr Cymru

cyfarfod pwllheli yma

Meeting of Friends in Wales

Administrator

Meeting of Friends in Wales is seeking a new administrator. We are looking for someone, initially for one year, whilst we reassess our needs in a time of significant change for the organisation.  The job description can be found below.

 

To apply please send a letter* explaining how your skills and experience meet the requirements given in the job description, a c.v, and names and contact details of two referees to Deborah Rowlands, Clerk of Trustees, deborahjrowlands@gmail.com

 

Applications should be sent by 30 September 2020. Interviews are expected to take place on 9 October. Please also contact Deborah if you have any questions. 

 

* you can attach the letter to an email

invitation letter (PDF)

job description (PDF)

this page is sittiing in Pwllheli Quakers' website due to technical problems with the Meeting of Friends in Wales website

pwllheli meeting here

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now